YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ – YEŞİL SERTİFİKA UZMANLIĞI

 

Bu tebliğ ile Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususlara, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere dair açıklıklar getirildi.

Yeşil sertifika uzmanları nasıl olunur?

Yeşil sertifika uzmanı olabilecek meslekler BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ Ek-1 ve Ek-2’de yer alan değerlendirme kılavuzlarında belirtilmiştir.

Başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı adaylarından,tebliğin Ek-3’ünde yer alan yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları YeS-TR’de yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlar.

Ayrıca Uluslararası kabul görmüş benzer yeşil sertifika programlarından belge sahibi olanlar ile yeşil sertifika değerlendirme kılavuzları kapsamındaki ana kategorilerden yapı malzemesi ve yaşam döngüsü, enerji kullanımı ve verimliliği, su ve atık yönetimi kategorilerinde yer alan konular ile ilgili teknik birimlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar, yeşil sertifika uzmanı olmaya hak kazanır

 

Yeşil yerleşme nedir?

Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için gereken alt ve üst yapıyı içeren alansal büyüklüğü yeşil yerleşme değerlendirme kılavuzunda belirlenen yerleşmeye yeşil yerleşme denir.

Değerlendirme kuruluşu ve Yeşil sertifika uzmanları bağımsız mıdır?

Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve yeşil sertifika uzmanlarının, değerlendirme hizmeti sunacağı binanın veya yerleşmenin sahibi ya da temsilcisi ile herhangi bir bağı olamaz. Değerlendirme kuruluşu ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanları bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmalıdır.

Yeşil sertifika YÖNETMELİĞİ neler getiriyor? Yeşil sertifika Nedir? Yeşil sertifika Uzmanı ne kadar kazanır? Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika yönetmeliği zorunlu mu? yes-tr nedir? Yeşil bina YÖNETMELİĞİ nerelerde uygulanır? Yeşil bina Sertifikası Nasıl alınır? Neden alınır?

 

Search

+