Gözlem Çevre Danışmanlık

Acil Durum Planları

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı Acil Durumlarının Planlarının hazırlanması hizmetimiz firmamız bünyesinde alabilirsiniz. Plan dahilinde,

  • Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi,
  • Bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
  • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,
  • Dokümantasyon,
  • Tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.