Uyum, Ruhsat ve İzin Danışmanlığı

Her Türlü işletme İzin (Permitting), Uyum(comliance) danışmanlığı

 • Planlama ve yapım aşamasında mevzuat, standart ve regülasyonlar ve uyum gereklilikleri
 • İşletme aşamasında tabi olunacak mevzuat hükümleri ve yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar / regülasyonlar yükümlülükleri
 • Sonraki süreçlerde Regülasyonlar / Düzenlemeler / Mevzuat kapsamında uyum ve süreçlerin uygulanmasına destek

ÇED ve Sosyal Etki Değerlendirme faaliyetleri

 

Özel mevzuata uyum yükümlülükler ve gönüllü uygulamalar, ISO,TSE standartları

YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ – YEŞİL SERTİFİKA UZMANLIĞI

 

Bu tebliğ ile Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında; yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususlara, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere dair açıklıklar getirildi.

Yeşil sertifika uzmanları nasıl olunur?

Yeşil sertifika uzmanı olabilecek meslekler BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ Ek-1 ve Ek-2’de yer alan değerlendirme kılavuzlarında belirtilmiştir.

Başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı adaylarından,tebliğin Ek-3’ünde yer alan yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları YeS-TR’de yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlar.

Ayrıca Uluslararası kabul görmüş benzer yeşil sertifika programlarından belge sahibi olanlar ile yeşil sertifika değerlendirme kılavuzları kapsamındaki ana kategorilerden yapı malzemesi ve yaşam döngüsü, enerji kullanımı ve verimliliği, su ve atık yönetimi kategorilerinde yer alan konular ile ilgili teknik birimlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar, yeşil sertifika uzmanı olmaya hak kazanır

 

Yeşil yerleşme nedir?

Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için gereken alt ve üst yapıyı içeren alansal büyüklüğü yeşil yerleşme değerlendirme kılavuzunda belirlenen yerleşmeye yeşil yerleşme denir.

Değerlendirme kuruluşu ve Yeşil sertifika uzmanları bağımsız mıdır?

Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve yeşil sertifika uzmanlarının, değerlendirme hizmeti sunacağı binanın veya yerleşmenin sahibi ya da temsilcisi ile herhangi bir bağı olamaz. Değerlendirme kuruluşu ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanları bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmalıdır.

Yeşil sertifika YÖNETMELİĞİ neler getiriyor? Yeşil sertifika Nedir? Yeşil sertifika Uzmanı ne kadar kazanır? Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika yönetmeliği zorunlu mu? yes-tr nedir? Yeşil bina YÖNETMELİĞİ nerelerde uygulanır? Yeşil bina Sertifikası Nasıl alınır? Neden alınır?

 

Gözlem Çevre Danışmanlık Firması

 

 

Firmamız Çevre Danışmanlık Hizmeti başlığı altında başlıca:

 • Çevre Bakanlığından Yetkili Çevre danışmanlık
 • Çevre Mühendisliği Hizmetleri
 • Çevre İzin (çevre ruhsat)
 • Çevre lisans
 • ÇED ve ÇED Muafiyet yazıları/görüşleri
 • Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre Yönetim Sistemleri Teknik Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

 

Bu kapsamda Gözlem Çevre Danışmanlık Firması olarak ,

1) Çevre yönetimi faaliyetlerini 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi gazete yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğine ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

6) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin,(çevre ruhsat) lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

7) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

8) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.

Çevre Mühendisi İş ilanı – İstanbul

İŞ İLANI – ÇEVRE MÜHENDİSİ ARANIYOR

Gözlem Çevre Danışmanlık İş Sağlığı ve Güvenliği olarak çevre danışmanlık ve İSG konusunda faaliyet gösteren firmamıza, ağırlıklı çevre danışmanlık hizmeti konusunda çalışacak Çevre Mühendisi çalışma arkadaşları aranmaktadır.
Aranan Nitelikler
• Çevre Sektöründe 3 yıl tecrübeli
• İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek (Yenibosna arasında Silivri arası),
• Tercihen İSG konusunda eğitim almış olan yada belge sahibi,
• Danışmanlık konularında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek,
• Mevzuatlar hakkında bilgili,
• Şehirdışı çalışmalarına yatkın,
• Firmalar ile görüşme yaparak, takip edebilecek,
• İnsan ilişkilerinde güçlü, sözlü ifade ve temsil yeteneği kuvvetli,
• İş disiplinine sahip, ekip çalışmasına yatkın,
• Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen
• MS-office programlarına hakim,
• B sınıfı sürücü belgesi sahibi, aktif araç kullanabilen,
Çalışma arkadaşı aramaktayız. gozlemcevreisg@gmail.com
SADECE ONLINE BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR. RESİMSİZ ÖZGEÇMİŞLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
Bu ilan 15 Haziran 2021 tarihine kadar geçerlidir.

TMGD Hizmetlerinde değişiklik 2021 – TMGDK Danışmanlık Firmalarının hizmet verdikleri işletme sayısı değiştirildi

Ulaştırma Bakanlığından TMGD Hizmet Hakkına İlişkin Duyuru.

DUYURU

Ülkemizin içerisinde bulunduğu, Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması tedbirlerine paralel olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarında (TMGDK) istihdam edilen TMGD’lerin, hizmet verdikleri işletme sayısı, hizmet alanlar ile hizmet verenler açısından yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla 31.07.2021 tarihine kadar 8 işletmeden, 10 işletmeye yükseltilmiştir.

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firmaları (TMGDK) yönelik karar hemen uygulamaya geçmiştir.

 

 

tmgd tehlikeli maddeler güvenlik danişmanlik anonim şirketi (TMGK)

 

 

Çevre Etiketli Ürünlerinin Desteklenmesi Protokolu imzalandı. Artık DMO Kamu alımlarında çevre etiketini destekleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine yönelik işbirliği protokolü 06.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi alımlarında; çevre etiketine sahip ürünlere talebin arttırılması ve bu ürünlerin tedarikçilerinin desteklenmesine yönelik işbirliği protokolü ile çevre etiketi uygulamalarına yönelik farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir kamu alımlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Son yıllarda kamu alımlarında ön plana çıkan çevreci alımların, ülkemizde de uygulanabilirliğine örnek teşkil edecek bu Protokol ile;

 • Çevre etiketine sahip ürünlere yönelik karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması,
 • Devlet Malzeme Ofisi E-satış portalı üzerinden satışı yapılmakta olan çevre etiketli ürünlerin öncelikli olarak gösterilmesi,
 • Sürdürülebilir kamu alımları ve çevre etiketi uygulamaları kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Karşılıklı uzlaşı yoluyla çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine ilişkin ilave tedbirlerin geliştirilmesi,

gibi önemli başlıklarda çalışma yapılması planlanmaktadır.

İmzalanan protokol ile çevre etiketli ürünlere olan talebin arttırılması ve çevre etiketli ürünlerin teşvik edilmesi sağlanarak sürdürülebilir kamu alımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK zorunluluğu olan meslekler 2021

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 40 Meslek Daha İlave Edildi. Nisan 2021

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (09.04.2022 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

Devamı

Otopark yönetmeliği değişti: Elektrikli araç sarj istasyonları zorunluluğu geliyor.

Otopark Yönetmeliği değişikliği bugünkü (25.03.2021) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Elektrikli araç şarj istasyonlarının otopark alanlarında kurulumuna ilişkin yeni düzenlemeler getiren yönetmelik değişikliği ile:
– Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5’inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenmesi şartı aranır.
– Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda en az %10 oranında otopark yerinin ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenmesi şartı aranır. Otuzbin metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, yetmişbin metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin ilgili standartlara göre hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir.
– 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “%10” oranı, 1/1/2023 tarihine kadar “%5” olarak uygulanır. Bu tarihe kadar hızlı şarj kapasitesi zorunluluğu aranmaz.

Devamı

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 2021

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 2021

 

cevre_izin_lisans_yonetmeligiMADDE 1 – 10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 1. i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların ve sıfır atık yönetmeliğindeki termin tarihleri dikkate alınarak, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması için ilgili yönetmelikte yer alan kriterlerin yerinde inceleme yapılarak sağlandığının tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 1 (bir) yıl geçerliliği bulunan belgeyi,
Devamı

TMGD yönetmelik değişikliği taslağı 2021 – TMGD Olma Şartları değişti mi?

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer alacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ve tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine eğitim verecek eğitim kuruluşları ile eğiticilerin yetkilendirilmeleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ile idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ve karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerine yönelik eğitim veren kuruluşları, bu kuruluşlarda görev alan eğiticiler ile bu kapsamdaki eğitim ve sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ile idari yaptırıma ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik, 5434 sayılı Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (ADR) ve 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğine (RID) dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı
1 2 3 6

Search

+