Gözlem Çevre Danışmanlık

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu

  • Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek Çevresel Etki Değerlendirmesi  tesis projesi için yapılmalıdır.

 

  • Projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler

çed raporu hazırlanması, çed raporu örneği,  çed raporu fiyatı gibi sorular için 0212 881  63 00

 

Peki çed raporu kimler için gerekli? ÇED raporunda muaf olup olmadığınız öğrenmek için 0212 881 6300 nolu numaradan ön bilgi alabilirsiniz. 

 

 

 

  • ÇED yönetmeliğine tabi tesisler:

 

Demir ve çeliğin ergitilmesi ile ilgili tesisler:

Organik ve İnorganik kimyasalların üretimi ve  gübrelerin üretiminin olduğu tesisler

Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler.

Yat Limanları.

Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar depolandığı, yakıldığı, geri kazanıldığı tesisler

Kümes hayvanları ve domuzun yetiştirildiği tesisler

Madencilik projeleri

Kırma-eleme-yıkama tesisleri

Pil ve Akü üretim Tesisleri

Cam, cam elyafı veya taş yünü üretim tesisleri

Lastik üretim tesisleri

Toplu halde projelendirilen konutlar

Boru üretimi yapan tesisler,

Metal tozu üreten veya işleyen tesisler

Lastik kaplama tesisleri

Her çeşit kâğıt üretim tesisleri

Selüloz işleme tesisleri

Klinker öğütme tesisleri

Su ürünleri işleme tesisler

Süt işleme tesisleri

Rendering tesisleri.

Havaalanları

Su depolama tesisleri

Derin deniz deşarjı projeleri.

Eğitim kampüsleri.

Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları

Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri