Gözlem Çevre Danışmanlık Firması

 

 

Firmamız Çevre Danışmanlık Hizmeti başlığı altında başlıca:

  • Çevre Bakanlığından Yetkili Çevre danışmanlık
  • Çevre Mühendisliği Hizmetleri
  • Çevre İzin (çevre ruhsat)
  • Çevre lisans
  • ÇED ve ÇED Muafiyet yazıları/görüşleri
  • Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
  • Çevre Yönetim Sistemleri Teknik Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

 

Bu kapsamda Gözlem Çevre Danışmanlık Firması olarak ,

1) Çevre yönetimi faaliyetlerini 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi gazete yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğine ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

6) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin,(çevre ruhsat) lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

7) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

8) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.

Search

+