Gözlem Çevre Danışmanlık

Firmamız Çevre Danışmanlık Hizmeti başlığı altında başlıca:

 • Çevre Bakanlığından Yetkili Çevre danışmanlık
 • Çevre Mühendisliği Hizmetleri
 • Çevre İzin (çevre ruhsat)
 • Çevre lisans
 • ÇED ve ÇED Muafiyet yazıları/görüşleri
 • Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
 • Çevre Yönetim Sistemleri Teknik Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

 

Bu kapsamda Gözlem Çevre Danışmanlık Firması olarak ,

1) Çevre yönetimi faaliyetlerini 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi gazete yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğine ve çevre mevzuatına uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

6) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin,(çevre ruhsat) lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

7) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

8) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.

 

 

 

Çevre Mühendisi / Görevlisi, Çevre Danışmanı yada Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorunda olan tesislerin başlıcaları: Tam liste için tıklayınız

 • Termik ve ısı santralleri
 • Katı yakıtlardan jeneratör ve su gazı üretim tesisleri
 • Kırma Eleme Tesisleri
 • Madenler (I.Grup b, II.Grup (kireçtaşı dahil), IV.Grup, V.Grup’larında)
 • Ham petrol ve doğal gaz üretim faaliyetleri
 • Klinkerden çimento üreten ve /veya paketleyen tesisler
 • Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri
 • seramik veya porselen ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler
 • mineral elyaf dahil mineral madde ergitme tesisleri
 • Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler
 • Kapasitesi 20.000 m3/yıl ve üzerinde olan mermer üretim veya işleme tesisleri
 • Haddeleme tesisleri
 • Batarya ve pil vb üreten tesisler
 • Depo, tank, konteyner, kazan, çelik dikişsiz veya kaynaklı boruların üretildiği yada tamirinin yapıldığı tesisler,
 • İnorganik kimyasal maddelerin üretildiği tesisler
 • Temel plastik maddelerin üretildiği tesisler
 • Sentetik kauçuk üreten tesisler
 • Sabun üreten tesisler
 • Biyodizel üretim tesisleri
 • Zifir üretim tesisleri
 • Poliüretan ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler
 • ağaç ve ağaç ürünleri kullanılarak mobilya ve parke vb yer döşemesi üreten fabrikalar
 • Malt tesisleri.
 • Yem, gübre veya teknik yağların üretildiği tesisler
 • Maya üretim tesisleri.
 • Mezbahaneler
 • Hastane ve sağlık kuruluşları
 • Çevre Lisansına tabi tesisler(Atık toplayan, işleyen yada bertaraf eden firmalar)

Ayrıca firmalarımızın 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Etiket, ÇED Muafiyet yada çevre izin muafiyet dosyası hazırlanamsı çalışmalarına teknik destek vermekteyiz.

Silivri Çevre Danışmanlık | Çatalca Çevre Danışmanlık | Büyükçekmece Çevre Danışmanlık | Beylikdüzü Çevre Danışmanlık | Esenyurt Çevre Danışmanlık | Hadımköy Çevre Danışmanlık | Selimpaşa Çevre Danışmanlık | Çanta Çevre Danışmanlık | Çorlu Çevre Danışmanlık | Çerkesköy Çevre Danışmanlık | Tekirdağ Çevre Danışmanlık | Kırklareli Çevre Danışmanlık | Edirne Çevre Danışmanlık | İstanbul Çevre Danışmanlığı | İstanbul Avrupa yakası Çevre Danışmanlık