Uyum, Ruhsat ve İzin Danışmanlığı

Her Türlü işletme İzin (Permitting), Uyum(comliance) danışmanlığı

  • Planlama ve yapım aşamasında mevzuat, standart ve regülasyonlar ve uyum gereklilikleri
  • İşletme aşamasında tabi olunacak mevzuat hükümleri ve yerel, ulusal ve uluslararası kanunlar / regülasyonlar yükümlülükleri
  • Sonraki süreçlerde Regülasyonlar / Düzenlemeler / Mevzuat kapsamında uyum ve süreçlerin uygulanmasına destek

ÇED ve Sosyal Etki Değerlendirme faaliyetleri

 

Özel mevzuata uyum yükümlülükler ve gönüllü uygulamalar, ISO,TSE standartları

Search

+