TMGD Hizmetlerinde değişiklik 2021 – TMGDK Danışmanlık Firmalarının hizmet verdikleri işletme sayısı değiştirildi

Ulaştırma Bakanlığından TMGD Hizmet Hakkına İlişkin Duyuru. DUYURU Ülkemizin içerisinde bulunduğu, Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması tedbirlerine paralel olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarında (TMGDK) istihdam edilen TMGD’lerin, hizmet verdikleri işletme sayısı, hizmet alanlar ile hizmet verenler açısından yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi amacıyla 31.07.2021 tarihine kadar 8 işletmeden, 10 işletmeye yükseltilmiştir.   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firmaları (TMGDK)…

Çevre Etiketli Ürünlerinin Desteklenmesi Protokolu imzalandı. Artık DMO Kamu alımlarında çevre etiketini destekleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine yönelik işbirliği protokolü 06.04.2021 tarihinde imzalanmıştır. Devlet Malzeme Ofisi alımlarında; çevre etiketine sahip ürünlere talebin arttırılması ve bu ürünlerin tedarikçilerinin desteklenmesine yönelik işbirliği protokolü ile çevre etiketi uygulamalarına yönelik farkındalığın arttırılması ve sürdürülebilir kamu alımlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Son…

Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK zorunluluğu olan meslekler 2021

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 40 Meslek Daha İlave Edildi. Nisan 2021 9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin…

Otopark yönetmeliği değişti: Elektrikli araç sarj istasyonları zorunluluğu geliyor.

Otopark Yönetmeliği değişikliği bugünkü (25.03.2021) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Elektrikli araç şarj istasyonlarının otopark alanlarında kurulumuna ilişkin yeni düzenlemeler getiren yönetmelik değişikliği ile: – Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az % 5’inin, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dâhil…

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 2021

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 2021   MADDE 1 – 10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   i) İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı: İşletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel şartların ve sıfır atık…

TMGD yönetmelik değişikliği taslağı 2021 – TMGD Olma Şartları değişti mi?

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer…

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından; AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI 2021 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı,sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, b) Ambalaj atıklarının…

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI 2021

  GENEL GEREKÇE Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24/12/2020 Tarih ve 7261 sayı ile kabul edilerek ve 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinde “9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI DEĞİŞİKLİĞİ 2021

2021 Tebliğ Değişikliği 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “20.20.12”, “56.10.06” ve “56.10.07” satırları yürürlükten kaldırılmış; “20.20.14” satırından sonra gelmek üzere “20.20.15”  ve “20.20.16” satırları, “56.10.21” satırından sonra gelmek üzere…

Geri Kazanım Katılım Payı GEKAP 2021 ücretleri ne kadar?

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) resmi gazetede yayımlandı. Bu ürünler kendi markasıyla üretenler veya ithal edenlerin aşağıdaki birimlere göre ödeme yapması gerekmektedir. gekap-2021-geri kazanım katkı payı ücretleri pdf haline linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi 0212 881 63 00 alabilirsiniz.   Ürün Cinsi 2872 sayılı çevre Kanunu Ek(1) Sayılı…