Gözlem Çevre Danışmanlık

Çevresel Modellemeler

 • Bilgisayar Destekli Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
 • ÇED raporlarında  ve emisyon raporları için Hava Kalitesi Modellemesi çalışmaları
 • Endüstri kaynaklı Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları
 • İstasyon özelinde ISCST3 ve AERMOD için Meteorolojik Veri Hazırlanması

 

 


Bilgisayar Destekli Modelleme

Tecrübeli mühendis kadrosuyla bilgisayar destekli nümerik modelleme hizmetlerini çevre mühendislerinin hizmetine sunan Vomatek, pek çok soruna nümerik model yardımıyla hızlı ve pratik çözümler üretir. Bu alanlanların başlıcaları:

 • Hava Kirliliği izleme Ve Kontrolünde
 • Hava Kirliliği Kontrol Ekipmanlarının Verimlerinin iyileştirilmesi ve Mevcut Tasarımların Analizi,
 • Su ve Atıksu Arıtımında Tesislerin Ve Ünitelerin Verimlerinin iyileştirilmesi ve Mevcut Tasarımların Analizi,
 • Mekanik Ekipmanların Akışkan Ortamında (Su, Hava) Performans Analizleri,
 • Akışkan Ortam içerisinde Katı Madde Hareketi Analizi,
 • İki Fazlı Karışım Analizi (Hava-Su, Hava-Kirletici Gaz, Su-Atıksu, Termal Karışım),
 • Deniz Deşarj Yapılarının Dalga, Akıntı Gibi Dinamik Kuvvetler Altındaki Performansa Dayalı Analizi ve Uzak ve Yakın Alan Seyretme Analizi,
 • Su Dağıtım ve Kanalizasyon Hatlarının Projelendirmesi ve Analizi,
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik kapsamında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’dır.